Tanıtım Filmi

 

Detaylar

Krokiler için tıklayınız.

Kuşbakışı görüntüler ve diğerleri için tıklayınız.


Örnek daireler için tıklayınız.

Daireler için tıklayınız.


ÖZKOCA İNŞAAT olarak hizmet verdiğimiz tüm sektörde çalışanlarımızın, tüm iş ortaklarımızın ve halkımızın takdiri ve güvenini kazanmış olmanın verdiği sorumluluk bilinci ile geleceğe yol alıyoruz.

ÖZKOCA İNŞAAT hayata geçirdiği projelerle, hem grubun Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımıyla örtüşmekte, hem de ona yeni değerler katmaktadır.

ÖZKOCA İNŞAAT çalışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. Grubun en başta gelen sorumluluğu, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydaşları için değer üretmek, davranış ve ilkeliyle saygın ve örnek bir kurumsal kültür oluşturmaktadır. Başarma azmi, dürüstlük ve şeffaflık müşteri memnuniyeti, küreselleşme ve topluma katkı Özkoca İnşaat'ın temel değerleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir.

Kurumsal saygınlığını müşteri memnuniyeti ve güveniyle kökleştiren firmamız, yılların tecrübe ve bilgi birikimini sürekli yeni teknolojilerle destekleyerek yarınların gereksinimlerine bugünden cevap vermek amacıdır.